Om touren

Producerad av Östersunds Skidlöpareklubb

Om touren

OM

Tävlingsinformation 2019

 

TÄVLINGSREGLER

Alla långloppen går i klassisk stil med masstart. Seedade åkare placeras i de främsta startleden.

 

Klasser: D/H 21 (elitklass), D/H 35 Motion, D/H 50 Motion och D/H 60 Motion.

 

De trettio första placeringarna i respektive långlopp får poäng enligt följande:

50, 46, 43, 40, 37, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

När sista deltävlingen, Flyktingloppet, genomförts kommer en sammanlagd poängställning avgöra placeringarna i Touren.

 

Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller för de svenska deltävlingarna och Norges Skiforbunds regler för Flyktingloppet.

 

Tävlande som inte tillhör någon klubb eller förening med försäkring åker på egen risk.

 

ANMÄLAN TILL JEMTLAND SKI TOUR

Att delta i touren kostar inget mer än anmälningsavgiften till respektive långlopp. Alla åkare som anmält sig till ett eller flera långlopp ingår automatiskt i JEMTLAND SKI TOUR.

 

Anmälan till respektive långlopp görs via arrangörens hemsida.

 

PRISER

Träningsbidrag utdelas till de tre första i elitklassen D21 och H21 där den sammanlagda poängen för de tävlingar man deltar i räknas.

1:a pris 15 000 kr, 2:a pris 9 000 kr och 3:e pris 6 000 kr.

 

Vinnarna i respektive motionsklasser erhåller ett värdebevis att få gratis startplats i alla lopp i nästa års Jemtland Ski Tour. 

 

Alla övriga deltagare som fullföljt minst 3 av tourens 7 lopp deltar i utlottning av ett stort antal produkter och presentkort. 

.